CO LAHEV FILTRUJE

EPA (The United States Environmental Protection Agency) má nastaveny standardy, jejichž kritéria jsou přejímána mnoha dalšími institucemi po celém světě při testování mikrobiologické filtrace. Mnoho zemí si tyto postupy osvojilo a využívá je při testování.

Smysl těchto direktiv je zakotven v jejich úvodu:

"Jako směrnice testování výrobku pro výrobce, kteří by rádi své výrobky zařadili mezi mikrobiologické filtrační systémy na vodu,  ať už registrované, či ne, a pro vyhodnocení dat vzešlých z testování; jako vodítko pro spotřebitele ukazující, co mohou od testovaných mikrobiologických filtračních systémů na vodu čekat vzhledem k těmto standardům a protokolu; dále pak slouží jako doplněk pro výzkum a vývoj mikrobiologických filtračních systémů pro možné vojenské využití.”.

EPA normy a direktivy určují následující procentuální snížení obsahu:

  • 6 log 10 (99,9999 %) pro bakterie,
  • 4 log 10 (99,99 %) pro viry,
  • 3 log 10 (99,9 %) pro mikroorganismy.

Water-to-Go výsledky testů z BCS (hlavní americká laboratoř, která provádí testování na základě protokolů NSF, EPA a NELAC) ukazují, že obě velikosti filtrů použité v našich 50cl and 75cl lahvích dosáhly následujících výsledků, kterými splňují nebo překračují požadavky EPA:

  • 6 log 10 (99,9999 %) pro bakterie,
  • 5-6 log 10 (99,999 - 99,9999 %) pro viry,
  • 4 log 10 (99,99 %) pro mikroorganismy.